Penentu Kegagalan / Kejayaan Tuntutan Kesatuan Sekerja ( Nota 2 )

Bahagian upah dalam jumlah kos pengeluaran

 • Jika upah menduduki bahagian kecil daripada jumlah kos pengeluaran, maka tuntutan upah tinggi oleh kesatuan sekerja akan lebih berjaya.
 • Kerana tuntutan ini tidak menyebabkan kenaikan jumlah kos pengeluaran yang besar.
 • Jika tuntutan tidak dipenuhi, majikan akan menghadapi mogok yang akan menganggu proses pengeluaran dan menjejaskan nama baik firma.

Keanjalan permintaan keluaran yang dihasilkan

 • Jika keanjalan permintaan keluaran firma tak anjal, maka kesatuan sekerja akan berjaya menuntut kenaikan upah.
 • Kerana firma boleh meringankan beban kenaikan kos pengeluaran dengan menaikan harga keluaran tersebut.
 • Apabila harga meningkat, barang tersebut akan meningkatkan jumlah hasil firma.

Bilangan pekerja yang menganggotai kesatuan sekerja

 • Kekuatan kesatuan sekerja bergantung kepada bliangan pekerja yang menjadi ahli.
 • Jika majoriti menyertai kesatuan sekerja, maka kesatuan sekerja mempunyai kuasa tawar-menawar yang kuat.
 • Kerana mereka mewakili kebanyakan pekerja untuk meneruskan proses pengeluaran.

Keadaan guna tenaga dalam ekonomi

 • Jika ekonomi berada dalam tingkat guna tenaga tinggi, maka kesatuan sekerja mempunyai kuasa tawar-menawar yang kuat.
 • Kerana jika mogok dilancarkan, majikan akan menghadapi masalah untuk mencari pekerja baru.
 • Jadi adalah lebih bijak jika majikan meningkatkan kadar upah pekerja yang sedia ada daripada mengambil pekerja yang baru.

Kekuatan kewangan kesatuan sekerja

 • Mogok kesatuan sekerja lebih lama jika kedudukan kewangan yang kukuh.
 • Sebab pekerja-pekerja yang mogok akan dibayar elaun atau upah minimum daripada tabung kesatuan sekerja.
 • Jadi mereka sanggup mogok untuk tempoh yang lebih lama.
 • Ini akan merugikan majikan kerana proses pengeluaranya tergendala.

Perbezaan/ jurang upah dengan firma lain

 • Jika upah firma A lebih rendah daripada firma B, maka ini akan menambahkan kekuatan firma dalam menuntut kenaikan gaji.
 • Semakin besar jurang antara tingkat upah yang diterima dengan tingkat upah di pasaran, maka makin berjaya tuntutan kenaikan gaji.

Prestasi firma

 • Jika prestasi fima baik, iaitu menikmati keuntungan yang tinggi, maka kesatuan sekerja akan lebih berjaya.

Untuk faktor kegagalan, just pusing je ayat dia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s