Pembolehubah Makroekonomi

Bila kita nak kaji ekonomi dari perspektif makro, apakah sudut atau angle yang sesuai kita lihat? Well, terdapat 7 sudut kita boleh tengok. Sudut ini dipanggil sebagai pembolehubah makroekonomi. Pendapatan negara dan keluaran negara Pendapatan negara – Jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor pengeluaran (i.e: buruh, usahawan) untuk temph setahun. Contohnya: sewa, upah, untung, dan faedah bersih. Keluaran negara […]

Read more "Pembolehubah Makroekonomi"

Pengangguran

Pengangguran : Tenaga buruh yang gagal mendapat pekerjaan. Tenaga buruh : Penduduk berumur 16-64 tahun yang bekerja dan menganggur. Guna tenaga : Bahagian tenaga buruh yg mempunyai pekerjaan Contoh : Daripada 1000 orang jumlah penduduk, 500 orang dikategorikan sebagai tenaga buruh. Daripada 500 orang tenaga buruh, cuma 300 orang yang bekerja/guna tenaga manakala selebihnya (200 […]

Read more "Pengangguran"

Faktor Wujud Perbezaan Tingkat Upah antara Individu

Perbezaan dalam kecekapan dan kemahiran Setiap individu mempunyai kemahiran yang tak sama. Individu yang cekap, pandai, dan mahir dalam bidang seperti doktor, peguam, pensyarah, dan lain-lain akan menerima pendapatan upah yang lebih tinggi kerana mereka mempunyai permintaan yang lebih berbanding dengan penawaranya. Perbezaan dalam kebolehan fizikal dan risiko Mereka yang kuat dan sanggup menjalankan pekerjaan yang […]

Read more "Faktor Wujud Perbezaan Tingkat Upah antara Individu"

Kawalan Langsung : AC Minimum ( Firma Mencapai Kecekapan Pengeluaran )

Tingkat kapasiti optimum adalah tingkat AC minimum. Pada tingkat ini, tiada berlakunya lebihan kapasiti atau pembaziran kapasiti seperti rajah dibawah. Sebelum campur tangan kerajaan, firma menghasilkan output Q1 dengan tingkat harga P1 dan sedang menikmati untung lebih normal. Selepas campur tangan kerajaan, firma mencapai keseimbangan di titik E2, apabila keluk AC mencapai titik minimum atau apabila keluk MC bersilang dengan […]

Read more "Kawalan Langsung : AC Minimum ( Firma Mencapai Kecekapan Pengeluaran )"