Notes

Untuk memudahkan carian, tekan CTRL+F dan masukkan nama tajuk atau kata kunci


Bab 1             Pengenalan kepada mikroekonomi

Sumber ekonomi

Kehendak dan keperluan manusia

Masalah ekonomi

Masalah asas ekonomi

Keluk kemungkinan pengeluaran

Pelaku ekonomi

Aliran pusingan pendapatan

Sistem ekonomi

Perbandingan antara sistem ekonomi (ciri-ciri)

Perbandingan antara sistem ekonomi (Masalah asas ekonomi)


Bab 2             Permintaan

Faktor yang mempengaruhi permintaan

Penawaran

Faktor yang mempengaruhi penawaran

Keseimbangan pasaran

Lebihan pengguna

Lebihan pengeluar

Keanjalan permintaan

Penentu keanjalan permintaan

Keanjalan penawaran

Penentu keanjalan penawaran

Jenis keanjalan permintaan/penawaran harga

Campur tangan kerajaan dalam pasaran

Hubungan antara cukai/subsidi dengan keanjalan


Bab 3             Konsep utiliti

Hukum utiliti sut berkurangan

Pemaksimuman utiliti dan keseimbangan pengguna

Konsep dalam teori pengeluaran

Firma dan industri

Kos

Kos eksplisit dan implisit

Hubungan antara kos tetap purata (AFC), kos berubah purata (AFC), dan kos purata (AC)

Hubungan antara AC, AVC dan MC

Keluk kos purata jangka pendek (SAC)

Keluk kos purata jangka panjang (LAC)

Perbentukan keluk LAC

Hubungan antara SAC dan LAC

Hubungan antara SMC dan LMC

Fungsi pengeluaran

Kos pengeluaran

Ekonomi bidangan

Punca ekonomi bidangan dalaman

Punca ekonomi bidangan luaran

Disekonomi bidangan

Punca disekonomi bidangan dalaman

Punca disekonomi bidangan luaran

Kesan ekonomi/disekonomi bidangan terhadap LAC


Bab 4             Konsep hasil dan untung

Hubungan antara keluk jumlah hasil (TR), hasil purata (AR), dan hasil sut (MR)

Hubungan antara TR dan MR

Hubungan antara keanjalan jumlah permintaan harga dengan TR, AR dan MR

Jangka masa pendek/panjang

Struktur pasaran

Pasaran persaingan sempurna (PPS)

Ciri-ciri PPS

Kaedah penentuan output keseimbangan PPS

Keseimbangan firma PPS dalam jangka pendek

Keseimbangan firma PPS dalam jangka panjang

Penutupan firma PPS dalam jangka pendek

Penutupan firma PPS dalam jangka panjang

Kebaikan PPS

Keburukan PPS

Pasaran monopoli (PM)

Ciri-ciri PM

Kaedah penentuan output keseimbangan PM

Keseimbangan firma PM dalam jangka pendek

Keseimbangan firma PM dalam jangka panjang

Monopoli semula jadi

Diskriminasi harga

Jenis-jenis diskriminasi harga

Syarat-syarat diskriminasi harga

Dasar kawalan monopoli

Kawalan langsung (P=MC)

Kawalan langsung (AR=AC)

Kawalan langsung (AC minimum)

Kawalan tak langsung (Cukai sekali gus)

Kawalan tak langsung (Cukai per unit)

Kebaikan PM

Keburukan PM

Pasaran bermonopoli (PB)

Ciri-ciri PB

Kebaikan PB

Keburukan PB

Pasaran Oligopoli (PO)

Ciri-ciri PO

Kebaikan PO

Keburukan PO

Persaingan bukan harga

Perbandingan antara pasaran


Bab 5             Permintaan dan penawaran faktor pengeluaran

Sewa, kadar bunga dan untung

Upah nominal/benar

Hubungan antara upah nominal/benar

Penentuan tingkat upah dalam pasaran buruh PPS

Faktor wujud perbezaan upah antara individu

Faktor wujud perbezaan upah antara sektor

Matlamat kesatuan sekerja

Cara-cara kesatuan sekerja menuntut tingkat upah

Penentu kejayaan/kegagalan tuntutan kesatuan sekerja


Bab 1             Skop analisis makroekonomi

Aliran pusingan pendapatan negara

Inflasi

Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi

Pembolehubah makroekonomi

Matlamat dasar makroekonomi


Bab 2             Konsep pendapatan negara

Harga pasaran dan kos faktor


Bab 3             Pengiraan keseimbangan pendapatan negara

Pegangguran

Jenis pegangguran

Inflasi

Jenis inflasi


Bab 4             Definisi dan ciri-ciri wang

Jenis-jenis wang

Nilai wang dan hubunganya dengan tingkat harga

Fungsi wang

Kesan inflasi terhadap fungsi wang

Bank perdagangan

Proses penciptaan wang

Had-had proses penciptaan wang

Kesan bocoran terhadap proses penciptaan kredit

Teori kuantiti wang Fisher

Kelemahan teori kuantiti wang Fisher

Permintaan wang (MD)

Tujuan permintaan wang

Keluk permintaan wang

Penawaran wang (MS)

Keluk penawaran wang

Keseimbangan pasaran wang (MD=MS)

Kesan perubahan kadar bunga

Kesan perubahan penawaran wang terhadap aktiviti ekonomi

Kesan perubahan permintaan wang terhadap aktiviti ekonomi

Bank Pusat

Fungsi bank pusat

Dasar kewangan

Dasar kewangan kuantitatif

Dasar kewangan kualitatif

Kesan perlaksanaan dasar kewangan mengembang

Kesan perlaksanaan dasar kewangan menguncup

Institusi kewangan yang lain


Bab 5             Pengenalan kepada perdagangan antarabangsa

Sebab wujudnya perdagangan antarabangsa

Kebaikan perdagangan antarabangsa

Andaian-andaian terhadap faedah mutlak dan faedah berbanding

Faedah mutlak

Faedah berbanding

Faktor yang menghalang pengkhususan dalam perdagangan antarabangsa

Keburukan perdagangan antarabangsa

Tujuan sekatan perdagangan antarabangsa

Alat sekatan perdagangan antarabangsa

Kadar pertukaran asing

Faktor yang mempengaruhi permintaan mata wang asing

Faktor yang mempengaruhi penawaran mata wang asing

Sistem kadar pertukaran boleh ubah

Sistem kadar pertukaran tetap

Imbangan pembayaran

Akaun semasa

Akaun kewangan

Kesilapan dan ketinggalan

Imbangan keseluruhan

Jenis imbangan pembayaran

Masalah imbangan pembayaran defisit

Langkah-langkah mengatasi pembayaran defisit

Advertisements

12 thoughts on “Notes

  1. Just wanted to drop by and say thank you very much for these notes. helped me a lot for my stpm trials revision :) thank you, thank you!

  2. Hi Nash! Thank you. May Allah bless you with good health and wealth. I’ve been using your notes since last year.

  3. saya sangat suka blog ni.
    tapi, saya nak tahu kenapa dalam blog ni xde tajuk sistem ekonomi sara diri?kenapa ya xde?

    1. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana melawat blog ini. Untuk makluman, kebanyakan nota ini ditulis sebelum berlakunya pembaharuan terhadap sistem STPM. Maka, nota ini berpandukan kepada format lama Makroekonomi dan Mikroekonomi yang mana, silibus sudah dirombak semula dan digantikan dengan topik baru. Saya kini dalam proses untuk menukarkan ke format yang baru dan Insyaallah saya akan sertakan sekali topik berkenaan ekonomi sara diri pada masa hadapan.

      P.S: Walaupun nota ini dalam format lama, teori/contoh masih lagi tepat dan boleh digunakan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s