Aliran Pusingan Pendapatan

Pasaran barangan adalah tempat dimana barang diperjualbeli. Firma akan menjualkan barangan kepada isi rumah melalui pasaran barang untuk memenuhi permintaan isi rumah. Pasaran faktor pula adalah tempat dimana sumber ekonomi seperti buruh dan tanah diperjualbeli. Isi rumah akan menawarkan sumber ekonomi kepada firma melalui pasaran faktor untuk firma mengeluarkan barangan. Aliran wang – Pergerakan perbelanjaan […]

Read more "Aliran Pusingan Pendapatan"