Aliran Pusingan Pendapatan

PASARAN BARANG Pasaran barangan diperjualbeli. Firma akan menjualkan barangan kepada isi rumah melalui pasaran barang untuk memenuhi permintaan isi rumah. PASARAN FAKTOR Pasaran faktor ekonomi seperti buruh dan tanah diperjualbeli. Isi rumah akan menawarkan sumber ekonomi kepada firma melalui pasaran faktor untuk firma mengeluarkan barangan. Aliran wang – Pergerakan perbelanjaan dan pendapatan pelaku ekonomi. Aliran […]

Read more "Aliran Pusingan Pendapatan"