Kawalan Tak Langsung : Cukai Per Unit

  • Cukai per unit yang dikenakan bergantung kepada jumlah keluaran yang dihasilkan. Oleh sebab ia dikenakan ke atas setiap unit keluaran, maka ia merupakan kos berubah kepada monopoli.
  • Ia bukan sahaja mempengaruhi kedudukan keluk AC malahan juga mengubah keluk MC seperti rajah di bawah.
  • Sebelum cukai, keseimbangan dicapai di E1, apabila harga keseimbangan ialah P1 dan tingkat keluaran keseimbangan Q1.

  • Pada tingkat Q1, firma monopoli sedang menikmati untung lebih normal sebesar P1ABC di mana AR ialah AQ1 dan AC ialah BQ1.
  • Selepas cukai, keluk AC dan keluk MC masing-masing beralih ke atas menjadi AC2 dan MC2.
  • Keseimbangan baru dicapai pada E2 di mana tingkat harga keseimbangan meningkat daripada P1 kepada P2
  • Pada output Q2, firma masih memperoleh untung lebih normal sebanyak P2DFG, tetapi saiz untung telah merosot berbanding sebelum dikenakan cukai. Ini kerana firma monopoli sedang beroperasi pada bahagian keluk permintaan yang anjal. Oleh itu, kenaikan tingkat harga daripada P1 kepada P2 akan menjatuhkan jumlah hasilnya.
  • Kesimpulanya, percukaian menyebabkan saiz untung lebih normal firma monopoli merosot berbanding dengan sebelum adanya cukai.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s