Penciptaan Wang/Kredit

Salah satu keistimewaan bank perdagangan adalah kebolehan mencipa wang yang secara tidak langsung mempengaruhi bekalan wang dalam ekonomi. Secara amnya, semakin besar wang dapat dicipta jika :

 • Nisbah rizab diturunkan.
 • Semua rizab dipinjamkan.
 • Semua deposit yang diterima adalah deposit semasa.
 • Semua urus niaga dibayar dengan cek.
 • Tidak berlakunya bocoran dalam aliran wang.
 • Suasana pelaburan yang baik.
 • Pelabur dapat menyediakan cagaran untuk mendapat pinjaman bank.

Proses mencipta wang

 1. Encik A mempunyai wang tunai RM 1000 dan dia memasukkan ke dalam akaun semasanya di Bank A. Jika nisbah rizab yang ditetapkan bank pusat 10%, maka RM 100 akan dijadikan rizab manakala selebihnya ( RM 900 ) akan dipinjamkan kepada pelanggan lain misalnya Encik B.
 2. Encik B akan menerima RM 900, RM 90 akan dijadikan rizab dan selebihnya iaitu RM 810 akan dipinjamkan kepada Encik C.
 3. Encik C akan menerima RM 810, RM 81 akan dijadikan rizab dan selebihnya iaitu RM 729 akan dipinjamkan kepada pelanggan seterusnya.
 • Proses mencipta wang ini akan berterusan sehingga tiada lebihan rizab yang boleh digunakan untuk mencipta kredit pinjaman.
 • Ini bermakna proses mencipta wang akan tamat apabila deposit asal RM 1000 Encik A digunakan kesemuanya sebagai rizab.
 • Berapa banyak wang dicipta bergantung kepada nilai pengganda wang.

 • Selepas tamat proses penciptaan wang,

 • Ini bermaksud wang yang diposit serta rizab yang dikumpul meningkat sebanyak 10 kali ganda.
 • Namun, penciptaan wang hanya akan meningkat 10 kali ganda jika tidak berlaku sebarang bocoran atau semua andaian di atas ( 1-7 ) dipenuhi.
 • Bank perdagangan dapat mencipta wang kerana pelanggan-pelanggan bank menggunakan cek sebagai wang untuk semua pembayaran.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s