Penentuan tingkat upah dalam pasaran buruh persaingan sempurna (Keseimbangan pasaran buruh)

Notes
 1. Dalam pasaran buruh, bilangan buruh dan firma sangat banyak. Buruh tidak bergabung dengan kesatuan sekerja, dan firma tidak bersatu dengan organisasi majikan.
 2. Ini bermakna buruh dan firma masing masing merupakan “penerima upah” yang telah ditetapkan oleh kuasa permintaan dan penawaran di pasaran.
 3. Keluk penawaran buruh (SL) berbentuk cerun ke atas dari kiri ke kanan menunjukkan hubungan positif antara tingkat upah dengan kuantiti buruh yang ditawarkan.
 4. Keluk permintaan buruh (DL) berbentuk cerun kebawah dari kiri ke kanan menunjukkan hubungan songsang antara tingkat upah dengan kuantiti buruh diminta.

Screen Shot 2013-11-25 at 2.15.47 PM

 1. Keseimbangan pasaran buruh dicapai di E0 apabila keluk DL dan keluk SL bersilang. Ini menghasilkan upah keseimbangan W0 dan kuantiti buruh keseimbangan L0.
 2. Tingkat upah selain W0, keseimbagan pasaran buruh tidak dicapai kerana wujud lebihan permintaan atau lebihan penawaran buruh.
 3. Tingkat upah W1, wujudnya lebihan permintaan buruh sebanyak AB atau L1L2, maka upah cenderung merosot ke arah keseimbangan di W0.
 4. Tingkat upah W2, wujudnya lebihan penawaran buruh sebanyak CD atau L3L4, maka upah cenderung meningkat ke arah keseimbangan di W0.
 5. Kesimpulanya, keseimbangan pasaran buruh hanya dicapai apabila permintaan buruh sama dengan penawaran buruh.
 6. Ketidakstabilan dalam pasaran akibat lebihan permintaan atau lebihan penawaran akan dielaraskan melalui perubahan dalam tingkat upah.

Faktor wujud perbezaan tingkat upah antara sektor

Notes

1. Kewujudan faktor pengganti

 • Buruh sektor pertanian mudah diganti kerana terdiri daripada buruh kurang mahir yang senang diganti dengan buruh asing.
 • Maka, permintaanya anjal.
 • Buruh sektor perindustrian adalah buruh mahir yang sukar diganti.
 • Maka permintaanya kurang anjal.

2. Daya pengeluaran

 • Daya pengeluaran buruh sektor pertanian rendah berbanding sektor perindustrian.
 • Kerana kebanyakan aktiviti pertanian masih secara tradisional di luar bandar.
 • Dan tidak menggunakan peralatan moden, dijalankan secara kecil-kecilan sebab batasan modal dan saiz tanah.
 • Sektor perindustrian menggunakan teknologi moden dan secara besar-besaran dalam proses pengeluaranya.
 • Dan mengamalkan pengkhususan membolehkan daya pengeluaran buruh dicapai pada tahap yang tinggi.

3. Mobiliti buruh

 • Mobiliti buruh sektor pertanian adalah kurang berbanding dengan buruh dalam sektor perindustrian.
 • Kerana dengan tingkat kemahiran yang rendah, peluang pekerjaan bagi meraka yang terlibat dalam sektor pertanian adalah sikit.
 • Tambahan pula, sektor pertanian tidak mampu untuk menyediakan peluang pekerjaan yang banyak, maka mereka sukar untuk menukar pekerjaan.
 • Buruh dalam sektor perindustrian merupakan buruh mahir. Mereka mudah bergerak atau menukar pekerjaan kerana mereka mempunyai pilihan pekerjaan yang banyak.
 • Hal ini disebabkan oleh sektor perindustrian mempunyai daya serapan tenaga buruh yang tinggi, persaingan antara firma dalam mengekalkan buruh sedia ada dan memperoleh buruh dari firma lain menyebabkan mereka dibayar upah yang tinggi.

4. Peranan orang tengah

 • Sektor pertanian masih menggunakan orang tengah pemasaran.
 • Orang tengah ini sentiasa mengaut keuntungan yang berlebihan.
 • Hal ini menyebabkan pulangan bagi sektor pertanian rendah, maka tingkat upah yang dibayar kepada buruh turut rendah.
 • Keluaran sektor perindustrian diusahakan secara besar-besaran. Firma menpunyai jabatan pemasaran yang menguruskan penghantaran, pengagihan, dan penjualan keluaran tanpa melibatkan orang tengah.
 • Ini disebabkan firma memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi, dan sanggup membayar upah lebih tinggi.

5. Kesatuan sekerja

 • Jika bilangan pekerja banyak dalam sesuatu industri, maka kesatuan sekerja akan ditubuhkan untuk memperjuangkan hak-hak mereka terutamanya dalam menuntut tingkat upah yang lebih tinggi.
 • Buruh dalam sektor pertanian biasanya tidak mempunyai kesatuan sekerja untuk mewakili mereka.
 • Jika ada, kesatuan sekerja yang wujud juga tidak mempunyai kuasa dalam menuntut kenaikan upah.
 • Kerana masalah kewangan dan bilangan ahli yang kurang.

6. Harga keluaran

 • Harga keluaran sektor pertanian adalah lebih rendah berbanding dengan sektor perindustrian.
 • Dengan harga barang pertanian yang rendah maka sektor pertanian tidak mendatangkan pulangan yang lumayan seperti sektor perindustrian.
 • Oleh itu, sektor pertanian tidak mampu untuk membayar tingkat upah yang lebih tinggi.

Cara Firma Dalam Pasaran Persaingan Bermonopoli Meningkatkan Jualan Dan hasil Serta Bahagian Dalam Pasaran

Notes
 1. Persaingan bukan harga merupakan aktiviti menambahkan jualan selain mengubah tingkat harga keluaran.
 2. Firma bermonopoli akan melakukan persaingan bukan harga kerana terdapat banyak barang pengganti hampir dalam pasaran yang menjadikan kuasa monopoli setiap firma agak kecil.
 3. Apabila firma dapat menambahkan hasil jualan dalam pasaran, maka ini secara langsung dapat meningkatkan bahagian jualan firma dalam pasaranm dan seterusnya menambah kuasa monopli firma persaingan bermonopoli.
 4. Aktiviti-aktiviti persaingan bukan harga adalah seperti di bawah :

1. Pengiklanan

 • Iklan adalah alat penyampaian mesej kepada pengguna.
 • Saluran iklan seperti televisyen, surat khabar, majalah dan radio dapat menunjukkan kelebihan sesuatu keluaran berbanding keluaran pesaing serta memaklumkan pengguna tentang keluaran baru.

2. Penjenamaan

 • Firma dapat melakukan penjenamaan, iaitu memberi nama, istilah, tanda atau simbol untuk membezakan keluaranya daripada keluaran pesaing.
 • Dengan adanya jenama, pengguna mudah mengenal pasti keluaran sesebuah firma. Ini akan mewujudkan pengguna yang setia kepada jenama kerana yakin terhadap mutu keluaran dan akan mengulangi pembelian pada masa akan datang.

3. Pembungkusan

 • Firma akan membungkus keluaranya untuk membezakan keluaranya daripada keluaran pesaing.
 • Pembungkusan dapat menarik minat pembeli untuk membeli sesuatu keluaran.
 • Pembungkusan boleh dibuat sama ada dengan menggunakan bekas ataupun pembalut yang warna-warni.

4. Perkhidmatan selepas jualan

 • Firma harus terus menawarkan perkhidmatan kepada pengguna seperti membeli nasihat tentang cara penggunaan, menggantikan bahagian yang rosak dengan percuma, dan melakukan penyelenggaraaan.
 • Hal ini penting supaya pengguna mendapat keselesaan dan kepuasan apabila menggunakan keluarannya.
 • Keadaan ini dapat menjalinkan hubungan mesra antara penjual dengan pengguna serta pengguna akan menambahkan pembelian atau pembelian ulangan pada masa akan datang.

5. R&D

 • Aktiviti R&D terhadap keluaran perlu dijalankan supaya mutu keluaran dapat sentiasa diperbaiki di samping dapat menghasilkan keluaran baru dari semasa ke semasa mengikut cita rasa pengguna yang berubah-ubah.

6. Promosi jualan

 • Promosi jualan meliputi aktiviti pemberian sampel, hadiah percuma, cabutan bertuah, dan jualan murah sebagai daya tarikanya yang bertujuan untuk menambah pembelian pengguna.
 • Firma juga boleh mendirikan rak pameran di tempat strategik seperti di pusat beli-belah dengan memperagakan keluaran, untuk menggalakkan orang ramai menggalakkan orang ramai mengunjungi tempat promosi itu dijalankan dengan harapan dapat menarik perhatian pengguna untuk membeli keluaranya.

Matlamat Kesatuan Sekerja

Notes

1. Menjaga tingkat kebajikan ahli-ahlinya

 • Mendapatkan tingkat upah yang lebih tinggi selaras kenaikan inflasi supaya upah benar tidak merosot.
 • Memperbaiki sesuasa bekerja seperti keselamatan, keselesaan, dan jumlah masa rehat.
 • Memperbaiki kemudahan-kemudahan seperti tempat tinggal, pengankutan, perkhidmatan kesihatan, dan sebagainya.
 • Melindungi ahli-ahli daripada dieksploitasi oleh majikan.

2. Mencapai tujuan ekonomi umum

 • Kesatuan sekerja akan berkerjasama dengan kerajaan dan majikan dalam perundingan dasar-dasar ekonomi supaya mencapai matlamat ekonomi seperti tingkat guna tenaga penuh, mengurangkan kadar pengangguran, membendung masalah inflasi, menggalakkan pertumbuhan ekonomi, dan menstabilkan ekonomi.

3. Tujuan politik

 • Ini termasuk penglibatan pihak pekerja dalam pentadbiran industri, mengambil bahagian dalam membincangkan penentuan dasar atau polisi industri.

Definisi Upah Nominal dan Upah Benar

Notes

Upah Nominal

 • Upah nominal atau upah wang merupakan jumlah pembayaran dalam nilai wang kepada buruh atas sumbangan mereka sama ada dalam bentuk fizikal atau mental dalam proses pengeluaran.
 • Upah nominal a.k.a gaji.

Upah Benar

 • Kuasa beli atau keupayaan upah wang untuk membeli barang dan perkhidmatan.

Hubungan antara upah nominal dan upah benar

Notes

1. UN naik, UB turut naik jika:

 • Harga umum tidak berubah atau,
 • Kenaikan UN melebihi kadar kenaikan tingkat harga umum.

2. Kenaikan UN menyebabkan pertambahan permintaan keluaran dan mengakibatkan inflasi.

3. Jika kadar inflasi melebihi kadar kenaikan UN, maka kenaikan UN tidak diikuti kenaikan UB. Ini bermakna UB akan merosot.